Grupa Wsparcia

Z Dyplom.edu.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konieczność stworzenia wspólnoty

Za sprawą przemian technologicznych (digitalizacja życia i specjalizacja pracy), ekonomicznych (praca zdalna i indywidualna), politycznych (zatruwanie informacyjne, czyli dywersja ideologiczna, antykultura), kulturowych (zanik wartości rodzinnych) ma miejsce atomizacja społeczeństwa, czyli rozpad więzi łączących ludzi, dających bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne, niezależność od skomputeryzowanej, kontrolowanej z zewnątrz infrastruktury.

Skuteczną metodą przeciwstawienia się procesowi atomizacji jest tworzenie wspólnot - grup wsparcia, stowarzyszeń, kibuców - ukierunkowanych na zapewnienie dzieciom i młodzieży bardzo dobrej edukacji oraz przekazanie takich wartości jak uczciwość, odwaga, pracowitość, skromność, chęć niesienia pomocy, dążenie do poznania i propagowania prawdy, czyli niesienia kaganka oświaty.

Wartości scalające wspólnotę winny nie być oparte na przesłankach ideologicznych ale przede wszystkim jak najbardziej pragmatyczne i gwarantujące jej niezależność i bezpieczeństwo. Przykładem takich wartości może być handel wymienny, opieka nad dziećmi, trenowanie sportów, nauka i edukacja, zabawa.

Tworzenie grupy wsparcia

Sieć społeczna skoncentrowana wokół wartości takich jak edukacja, zdrowie, sport i handel wymienny, jest w trakcie tworzenia. Chęć przynależności do wspólnoty zgłosili przedstawiciele wielu grup społecznych, np. :

  • rolnicy
  • naukowcy i inżynierowie
  • przedsiębiorcy
  • lekarze

Jeżeli możesz stanowić dodatkową wartość dla naszej nieformalnej grupy, możesz zaoferować jakiś towar lub usługi, to będziesz w niej mile widziany.

Przeciwdziałanie kryzysom

Nawet najbardziej pomocna grupa wsparcia nie może zastąpić zdrowego rozsądku i odpowiedzialności. Odpowiedzialna "głowa domu" powinna dążyć do zapewnienia swojej rodzinie bezpieczeństwa, dlatego warto zgromadzić zapasy na wypadek głębokiego kryzysu gospodarczego.