Giełda prac dyplomowych

Z Dyplom.edu.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cel

Zaprojektowanie i budowa serwisu internetowego umożliwiającego studentom realizacje prac dyplomowych i praktyk na rzecz firm i innych organizacji.

Opis

Wadą polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest jego oderwanie od realiów gospodarki, co skutkuje niskim poziomem nauczania na studiach i niskim poziomem zainteresowaniem studentów nauką, co po latach skutkuje niską innowacyjnością naszej gospodarki.

W krajach technicznie rozwiniętych, większość prac dyplomowych na uczelniach technicznych jest realizowanych we współpracy z firmami. Natomiast w Polsce taka realizacja prac dyplomowych jest rzeczą wyjątkową, znajdującą duże zainteresowanie wśród studentów.

Uzasadnienie ekonomiczne

Przyjmując, że każdego roku 200 000 studentów realizuje pracę magisterską, na którą należy poświęcić 600 godzin, natomiast godzina pracy ma rynkową wartość 20 zł, roczne straty spowodowane realizacją prac magisterskich nie stanowiących wartości dodanej dla gospodarki, to 20 * 600 * 200 000 = 240 000 000 zł .

Potencjalne zyski

Zysk studentów

 • Nabycie umiejętności, na które występuje zapotrzebowanie w gospodarce
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego podczas realizacji pracy dyplomowej
 • Możliwość znalezienia pracy odpowiadającej kwalifikacjom zawodowym absolwenta
 • Możliwość uzyskania dochodu dzięki odpłatnej realizacji pracy badawczej na rzecz firmy

Zysk promotorów prac dyplomowych i uczelni wyższych

 • Pozyskanie kontaktów biznesowych z firmami
 • Pozyskanie informacji na temat problemów (technicznych, organizacyjnych) polskich firm
 • Możliwość uzyskania zapłaty z firmy dzięki odpłatnej pomocy w realizacji pracy badawczej
 • Większe zaangażowanie studentów przy realizacji prac dyplomowych

Zysk firm

 • Zwiększone możliwości rekrutacji wartościowych pracowników
 • Realizacja prac badawczych niskim kosztem
 • Zwiększona wymiana informacji z otoczeniem i poznanie nowych technologii
Potencjalne straty

Straty leniwych studentów i promotorów

 • Konieczność ciężkiej nauki i pracy
 • Konieczność staranności w pracy

Straty przedsiębiorstw

 • Konieczność stałego pogłębiania wiedzy
 • Konieczność przeznaczenia części zasobów na rozwój naukowo-techniczny

Proponowany schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny giełdy prac dyplomowych

Projekty_i_prace_dyplomowe Informatyka