Uniwersalny robot kołowo-gąsienicowy

Koncepcja

Niskokosztowy robot mobilny, wyposażony w manipulator, zdolność operowania bronią strzelecką i sprzętem saperskim, zblizony konstrukcyjnie do robota PIAP Gryf, jednak wielokrotnie tańszy.

Celem przedsięwzięcia jest konstrukcja robota mobilnego wyposażonego w manipulator, który mógłby być sprzedawany po cenie poniżej 5000$ . By produkcja była opłacalna, jej koszt nie powinien przekraczać 1600$. Według wstępnych założeń konstrukcyjnych jest to osiągalne.

Robot Gryf firmy PIAP

Uzasadnienie

Na dzień dzisiejszy, nasze zainteresowanie tą tematyką wynika w większej mierze z pobudek ideologicznych niż ekonomicznych. Ze względu na postępującą robotyzacje gospodarki i niezależnie od niej postępującą radykalizację sytuacji geopolitycznej, uzasadnienia ekonomicznego tego projektu można się spodziewać w trzeciej dekadzie XXI wieku.

Ze względu na wysoki koszt robota Gryf - cena hurtowa to około 250 000 zł - krąg jego nabywców jest ograniczony do instytucji militarnych operujących w krajach rozwiniętych, takich jak straż graniczna, oddziały antyterrorystyczne policji lub wojska specjalne.

Krajów pogrążonych w kryzysie militarnym nie stać na taki sprzęt. W krajach takich jak Syria, wszelkie zadania patrolowe, operacyjne i saperskie muszą być wykonywane z narażeniem ludzkiego życia, które ma w tych rejonach znacznie niższą wartość od ceny tego robota.

Prywatni inwestorzy, firmy ochroniarskie lub straż pożarna w krajach rozwinietych również nie mogą sobie pozwolić na zakup tego typu sprzętu.

Pomimo swej wysokiej ceny, w porównaniu z konstrukcjami z USA, Japonii czy Izraela, Gryf jest jednym z tańszych urządzeń. Istnieje więc luka rynkowa dla niskokosztowych robotów mobilnych o funkcjonalności i parametrach zbliżonych do robotów wojskowych.

Za pomocą narzędzi sprzedaży takich jak np. Kickstarter.com lub Polakpotrafi.pl możliwe jest znalezienie nabywców funkcjonalnego, niskokosztowego robota mobilnego już na etapie jego implementacji.

Wstępne wyliczenia kosztu produkcji

Nazwa podzespołu Ilość Cena jed.[zł] Suma [zł]
Podwozie


Silnik elektryczny z przekładnią 24V 200W 2 349.00 698.00
Sterownik silnika 4 40.00 160.00
Koło fi 380 mm 4 31.00 124.00
Łożysko UCFL 204 8 11.00 88.00
Łańcuch 4mm gąsienicowy 5 13.00 65.00
Arkusz blachy 2mm 1x2 m 1 80.00 40.00
Akumulator 50Ah 2 100.00 200.00
Aparatura na bazie radiotelefonów 1 150.00 150.00
Akumulator Litowo-Polimerowy 1.5Ah 1 100.00 100.00
Kamera video RCA 1 100.00 100.00
Transmiter video RCA 1 200.00 200.00
Arduino Mega 1 40.00 40.00
Manipulator


Kamera video RCA 1 100.00 100.00
Siłownik liniowy 90 kg 12V – chwytak 1 105.11 105.11
Silnik z przekładnią 3.5 RPM 12V 1 45.00 45.00
Rura aluminiowa 3 15.00 45.00
Inny silnik DC 1 50.00 50.00
Arkusz blachy nierdzewnej 2mm 1x2 m 0.2 500.00 100.00
Arkusz blachy aluminiowej 4mm 1x2 m 0.5 400.00 200.00
Łożyska 20 2.00 40.00


Suma 2650.11
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Uniwersalny_robot_kołowo-gąsienicowy&oldid=111
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Uniwersalny_robot_kołowo-gąsienicowy&oldid=111