Projekty

Revision as of 04:13, 2 July 2019 by Kuba (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Lista projektów jest w trakcie budowy.

Propozycja projektu do publikacji powinna posiadać uzasadnienie ekonomiczne lub słuszną ideologię, czyli taką, którą da się uzasadnić matematycznie.

(np. niektóre działania pro-ekologiczne można uzasadnić ekonomicznie, ponieważ generują wartość dodaną dla społeczeństwa, np. niższe koszty opieki zdrowotnej.)

Mineralurgia

Robotyka

Energetyka

Matematyka i Informatyka

Mechanika

Elektronika

Chemia

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Projekty&oldid=128
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Projekty&oldid=128