Projekty

Lista projektów jest w trakcie budowy.

Propozycja projektu do publikacji powinna posiadać uzasadnienie ekonomiczne lub słuszną ideologię, czyli taką, którą da się uzasadnić matematycznie.

(np. niektóre działania pro-ekologiczne można uzasadnić ekonomicznie, ponieważ generują wartość dodaną dla społeczeństwa, np. niższe koszty opieki zdrowotnej.)


Aktualnie prowadzone:

Mineralurgia

Energetyka

Elektronika


Planowane:

Robotyka

Matematyka i Informatyka


Zakończone:

Mechanika

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Projekty&oldid=283719
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Projekty&oldid=283719