Prasa do prefabrykatów budowlanych z ziemi

Skompresowane bloki ziemne

Skompresowany blok ziemny (compressed earth block, CEB) jest materiałem budowlanym, budowanym z wilgotnej gleby, kompresowanej pod ciśnieniem około 20 MPa w formę prostopadłościanu. Skompresowane bloki ziemne są wytwarzane z mieszanin nieorganicznej ziemi, gliny i żwirów za pomocą mechanicznej prasy. W celu stabilizacji bloków ziemnych do mieszaniny dodawane są substancje wiążące, np. cement.

Budowanie domów przy pomocy skompresowanych bloków posiada wiele zalet, takich jak:

Urządzenia

Cinva CEB Press

Liberator CEB Press

Uzasadnienie ekonomiczne i ideologiczne

Argumenty przemawiające za realizacją projektu to:

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Prasa_do_prefabrykatów_budowlanych_z_ziemi&oldid=134
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Prasa_do_prefabrykatów_budowlanych_z_ziemi&oldid=134