Main Page

Revision as of 17:08, 3 May 2019 by Kuba (talk | contribs)

System edukacji peer to peer

Cele

Idea przyświecająca przedsięwzięciu to sprawienie by ludzie zaczeli nauczać się nawzajem. Tradycyjny system edukacji jest niedostatecznie wydajny pod względem przekazywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Chcemy sprawić by zwrot „uczyć się” był dla ludzi tożsamy z „bawić się”, „bogacić się” i „rozwijać się”. Chcielibyśmy by nauka i nauczanie stało się modne i dochodowe oraz nadać ekonomiczny sens badaniom podstawowym. Do pracy nad systemem motywuje nas chęć sprawienia by: do zdobywania umiejętności i do sukcesu zawodowego prowadziła prosta droga, sukces wynikał z pracowitości, wytrwałości i inteligencji (którą na drodze wytrwałej nauki da się zwiększyć), ludzie stali się świadomi jak funkcjonuje świat i niezależni od zastanych struktur organizacyjnych, zaczęli doceniać siłę nauki, tak jak doceniają siłę pieniądza, odpoczynek lub rozrywkę, nauczanie było bardziej opłacalne od sprzedaży alkoholu lub uprawiania lichwy.

Matematyka

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Main_Page&oldid=7
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Main_Page&oldid=7