Integracja systemu edukacji z przemysłem

Revision as of 10:12, 4 May 2019 by Kuba (talk | contribs)

Motywacja

Wadą polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest jego oderwanie od realiów gospodarki, co skutkuje niskim poziomem nauczania na studiach i niskim poziomem zainteresowaniem studentów nauką, co po latach skutkuje miskimi umiejętnościami inżynierów i kadry kierowniczej i niską innowacyjnością naszej gospodarki.

W Niemczech, na uczelniach technicznych, większość prac dyplomowych jest realizowanych pod nadzorem firm. Natomiast w Polsce takie realizacje są rzeczą wyjątkową.

Czas to zmienić.

Zyski ze wdrożenia systemu realizacji prac dyplomowych na potrzeby firm

Zyski studentów

Zyski promotorów prac dyplomowych i uczelnii wyższych

Zyski firm

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Integracja_systemu_edukacji_z_przemysłem&oldid=44
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Integracja_systemu_edukacji_z_przemysłem&oldid=44