Integracja systemu edukacji z przemysłem

Revision as of 12:31, 14 May 2019 by Kuba (talk | contribs) (Motywacja)

Motywacja

Wadą polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest jego oderwanie od realiów gospodarki. Wielu studentów zadaje sobie pytanie, czy to czego się uczy przyda się im w przyszłości. Wadliwość systemu skutkują niskim zainteresowaniem studentów nauką, z czego po latach wynikają ubogie umiejętności inżynierów i kadry kierowniczej, a końcowym rezultatem jest niską innowacyjnością naszej gospodarki.

W Niemczech, na uczelniach technicznych, większość prac dyplomowych jest realizowanych pod nadzorem firm. Natomiast w Polsce takie realizacje są rzeczą wyjątkową.

Czas to zmienić.

Zyski ze wdrożenia systemu realizacji prac dyplomowych na potrzeby firm

Zyski studentów

Zyski promotorów prac dyplomowych i uczelnii wyższych

Zyski firm

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Integracja_systemu_edukacji_z_przemysłem&oldid=113
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Integracja_systemu_edukacji_z_przemysłem&oldid=113