Difference between revisions of "Integracja systemu edukacji z przemysłem"

Line 1: Line 1:
 
==Motywacja==
 
==Motywacja==
Wadą polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest jego oderwanie od realiów gospodarki, co skutkuje niskim poziomem nauczania na studiach i niskim poziomem zainteresowaniem studentów nauką, co skoleji po latach skutkuje niską innowacyjnością naszej gospodarki.
+
Wadą polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest jego oderwanie od realiów gospodarki, co skutkuje niskim poziomem nauczania na studiach i niskim poziomem zainteresowaniem studentów nauką, co po latach skutkuje miskimi umiejętnościami inżynierów i kadry kierowniczej i niską innowacyjnością naszej gospodarki.
  
W Niemczech, na uczelniach technicznych, większość prac dyplomowych jest realizowanych pod nadzorem firm. Natomiast w Polsce takie realizacje są rzeczą wyjątkową, znajdującą ogromne zainteresowanie wśród studentów.
+
W Niemczech, na uczelniach technicznych, większość prac dyplomowych jest realizowanych pod nadzorem firm. Natomiast w Polsce takie realizacje są rzeczą wyjątkową.
 +
 
 +
Czas to zmienić.
  
 
==Zyski ze wdrożenia systemu realizacji prac dyplomowych na potrzeby firm==
 
==Zyski ze wdrożenia systemu realizacji prac dyplomowych na potrzeby firm==

Revision as of 10:12, 4 May 2019

Motywacja

Wadą polskiego systemu szkolnictwa wyższego jest jego oderwanie od realiów gospodarki, co skutkuje niskim poziomem nauczania na studiach i niskim poziomem zainteresowaniem studentów nauką, co po latach skutkuje miskimi umiejętnościami inżynierów i kadry kierowniczej i niską innowacyjnością naszej gospodarki.

W Niemczech, na uczelniach technicznych, większość prac dyplomowych jest realizowanych pod nadzorem firm. Natomiast w Polsce takie realizacje są rzeczą wyjątkową.

Czas to zmienić.

Zyski ze wdrożenia systemu realizacji prac dyplomowych na potrzeby firm

Zyski studentów

Zyski promotorów prac dyplomowych i uczelnii wyższych

Zyski firm

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Integracja_systemu_edukacji_z_przemysłem&oldid=44
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Integracja_systemu_edukacji_z_przemysłem&oldid=44