Difference between revisions of "Integracja systemu edukacji z przemysłem"

(Motywacja)
(Motywacja)
Line 2: Line 2:
 
Wadą polskiego systemu edukacji jest oderwanie od realiów gospodarki. Studenci zadają sobie pytanie czy, to czego się uczą, przyda się im w przyszłości. Wielu z nich niepotrzebnie zniechęca się do nauki, gdyż nie widzi w niej perspektyw.
 
Wadą polskiego systemu edukacji jest oderwanie od realiów gospodarki. Studenci zadają sobie pytanie czy, to czego się uczą, przyda się im w przyszłości. Wielu z nich niepotrzebnie zniechęca się do nauki, gdyż nie widzi w niej perspektyw.
  
Skutkuje to niskim zainteresowaniem studentów nauką, z czego po latach wynikają ubogie umiejętności inżynierów i kadry kierowniczej, a końcowym rezultatem jest niską innowacyjnością naszej gospodarki. Bez znajomości teoretycznych podstaw, wprowadznie nowych rozwiązań technologicznych jest praktycznie niemożliwe.  
+
Skutkuje to niskim zainteresowaniem polskiego społeczeństwa nauką, z czego po latach wynikają ubogie umiejętności inżynierów i kadry kierowniczej, a końcowym rezultatem jest niską innowacyjność naszej gospodarki. Bez znajomości teoretycznych podstaw i analitycznego myślenia, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych jest praktycznie niemożliwe.  
  
 
W Niemczech, na uczelniach technicznych, wiele prac dyplomowych jest realizowanych pod nadzorem firm, w Polsce takie realizacje są niestety rzeczą wyjątkową.
 
W Niemczech, na uczelniach technicznych, wiele prac dyplomowych jest realizowanych pod nadzorem firm, w Polsce takie realizacje są niestety rzeczą wyjątkową.

Revision as of 13:33, 4 June 2019

Motywacja

Wadą polskiego systemu edukacji jest oderwanie od realiów gospodarki. Studenci zadają sobie pytanie czy, to czego się uczą, przyda się im w przyszłości. Wielu z nich niepotrzebnie zniechęca się do nauki, gdyż nie widzi w niej perspektyw.

Skutkuje to niskim zainteresowaniem polskiego społeczeństwa nauką, z czego po latach wynikają ubogie umiejętności inżynierów i kadry kierowniczej, a końcowym rezultatem jest niską innowacyjność naszej gospodarki. Bez znajomości teoretycznych podstaw i analitycznego myślenia, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych jest praktycznie niemożliwe.

W Niemczech, na uczelniach technicznych, wiele prac dyplomowych jest realizowanych pod nadzorem firm, w Polsce takie realizacje są niestety rzeczą wyjątkową.

Czas by to zmienić.

Zyski ze wdrożenia systemu realizacji prac dyplomowych na potrzeby firm

Zyski studentów

Zyski promotorów prac dyplomowych i uczelnii wyższych

Zyski firm

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Integracja_systemu_edukacji_z_przemysłem&oldid=118
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Integracja_systemu_edukacji_z_przemysłem&oldid=118