Giełda prac dyplomowych

Idea

Serwis internetowy umożliwiający studentom realizacje prac dyplomowych i praktyk na rzecz firm i innych organizacji.

Uzasadnienie ideologiczne

Wadą polskiego systemu edukacji jest jego oderwanie od gospodarki, a wadą polskiej gospodarki jest jej oderwanie od nauki.

Studenci, ucząc się do egzaminu, zadają sobie pytanie czy ta wiedza przyda im się w przyszłości. Niepotrzebnie zniechęcają się do nauki, gdyż nie widzą w niej perspektyw. Wielu studentów marnuje swój potencjał rzucając studia lub kończąc tylko ich pierwszy stopień, by wykonywać proste prace.

Skutkuje to niskim zainteresowaniem polskiego społeczeństwa nauką, z czego po latach wynikają ubogie umiejętności inżynierów i kadry kierowniczej, a końcowym rezultatem jest niską innowacyjność naszej gospodarki.

Bez znajomości teoretycznych podstaw i analitycznego myślenia, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych jest praktycznie niemożliwe.

W Niemczech, na uczelniach technicznych, wiele prac dyplomowych jest realizowanych pod nadzorem firm, w Polsce takie realizacje są niestety rzeczą wyjątkową.

Uzasadnienie ekonomiczne

Każdego roku w Polsce, około 200 tysięcy studentów pisze prace dyplomowe. W zależności od tego, czy jest to praca licencjecka, inżynierska, magisterska czy doktorska, dyplomant musi poświęcić na jej napisanie od 100 do 10000 godzin. Przyjmując, że minimalna krajowa stawka godzinowa wynosi 13[zł/h], prace polskich dyplomantów mogłyby przynieść krajowi zyski w wysokości od 0.26 do kilku miliardów złotych rocznie.

Schemat obiegu informacji w serwisie

Ilustracja 2: Edukacja peer to peer jako uzupełnienie edukacji powszechnej

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Giełda_prac_dyplomowych&oldid=125
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Giełda_prac_dyplomowych&oldid=125