Generator pradotwórczy napędzany syngazem ze spalania odpadów

Schemat działania

Ilustracja 1: Schemat gazyfikatora drewna

Uzasadnienie ekonomiczne

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DIESEL 103kW
Cena 1 Kwh prądu elek. [zł] 0.550
Cena agregatu prądotwórczego Fogo FV130 103kW [zł] 67000.000
Moc agregatu prądotwórczego [kW] 103.000
Szybkość spalania paliwa agregatu przy obciążeniu 100% [l/h] 28.500
Szybkość spalania paliwa agregatu przy obciążeniu 75% [l/h] 21.000
Cena rynkowa oleju opałowego wraz z podatkami [zł/m3] 2700.000
Opłata akcyzowa [zl/m3] 232.000
Opłata paliwowa [zł/m3] 0.000
Ilość oleju opałowego potrzebna do wytworzenia 1kWh prądu [l] 0.272
Koszt operacyjny wytworzenia 1 kWh prądu z oleju opałowego [zł] 0.734
Nadpłata względem ceny prądu z sieci [zł] 0.184
Cena oleju niezbędna do ekonomizacji produkcji energii el. [zł/m3] 2.023
Resurs agregatu prądotwórczego [mth] 20000.000
Szacowany czas resursu [r] 27.397
Roczny przebieg agregatu [mth] 500.000
Roczny koszt utrzymania sprawności agregatu [zł] 1000.000
Koszt utrzymania sprawności agregatu [zł/mth] 2.000
Koszt serwisu technicznego po upływie resursu [zł] 10000.000
Wartość rynkowa agregatu po upływie resursu [%] 0.400
Szybkość spadku wartości agregatu [zł /mth] 2.010
Oproc. Obligacji 4 letnich 0.024
Roczny koszt alternatywny zakupu agregatu [zł] 1608.000
Koszt alternatywny pracy agregatu przez 1 [mth] 3.216
Inflacja 0.030
Roczny wzrost ceny agregatu [zł] 2010.000
Łaczny koszt 1 [mth] pracy agregatu [zł] 82.826
Łączny koszt 1 [kWh] wytworzonej energii elektrycznej [zł] 0.804
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BENZYNOWY 17kW
Cena 1 Kwh prądu elek. [zł] 0.550
Cena agregatu prądotwórczego Sumera SMG-17ME-V SZR [zł] 23199.000
Moc agregatu prądotwórczego [kW] 17.000
Szybkość spalania paliwa agregatu przy obciążeniu 100% [l/h] 6.900
Szybkość spalania paliwa agregatu przy obciążeniu 75% [l/h] 5.240
Cena rynkowa, hurtowa benzyny wraz z podatkami [zł/m3] 4200.000
Opłata akcyzowa [zl/m3] 1540.000
Opłata paliwowa [zl/m3] 133,21
Ilość benzyny potrzebna do wytworzenia 1kWh prądu [l] 0.411
Koszt operacyjny wytworzenia 1 kWh prądu z benzyny [zł] 1.726
Nadpłata względem ceny prądu z sieci [zł] 1.176
Cena benzyny niezbędna do ekonomizacji produkcji energii el. [zł/m3] 1.338
Waga odpadów drzewnych potrzebnych do wytworzenia energii równoważnej spaleniu 1[l] benzyny [kg] 2.500
Koszt pozyskania 1 [t] odpadów drewnianych 0.000
Koszt pozyskania energii równoważnej spaleniu 1[l] benzyny [zł] 0.000
Ilość spalanych odpadów na motogodzinę pracy agregatu [kg/mth] 17.250
Ilość spalanych odpadów na 1[kWh] wytworzonej energii elektrycznej [kg/mth] 1.015
Dobowa Ilość spalanych odpadów przy obiążeniu 75% [kg] 314.400
Miesięczna ilość spalanych odpadów [kg] 9432.000
Roczna ilość spalanych odpadów przy ciągłej pracy agregatu [t] 114.756
Resurs agregatu prądotwórczego [mth] 20000.000
Szacowany czas resursu [r] 27.397
Roczne zużycie energii elektrycznej [Kwh] 37000.000
Roczny koszt energii elektrycznej [zł] 20350.000
Roczny przebieg agregatu [mth] 2176.471
Roczny koszt utrzymania sprawności agregatu [zł] 100.000
Koszt utrzymania sprawności agregatu [zł/mth] 0.046
Koszt serwisu technicznego po upływie resursu [zł] 1000.000
Wartość rynkowa agregatu po upływie resursu [%] 0.400
Szybkość spadku wartości agregatu [zł /mth] 0.696
Oproc. Obligacji 4 letnich 0.024
Roczny koszt alternatywny zakupu agregatu [zł] 556.776
Koszt alternatywny pracy agregatu przez 1 [mth] 0.256
Inflacja 0.030
Roczny wzrost ceny agregatu [zł] 695.970
Łaczny koszt 1 [mth] pracy agregatu [zł] 0.998
Łączny koszt 1 [kWh] wytworzonej energii elektrycznej [zł] 0.059
Roczne zuzycie odpadów drewnianych [t] 37.544
Roczny koszt odpadów drewnianych [zł] 0.000
Ilość dni roboczych w roku (poniedziałek – piątek) 240.000
Dzienna pożądana produkcja energii [Kwh] 192.708
Dzienne zużycie odpadów drewnianych [kg] 189.915
Współczynnik efektywnośći magazynowania w sieci (prosumenta) 0.800
Ilość motogodzin konieczna do produkcji energii “zmagazynowanej w sieci” odpowiadającej rocznemu zapotrzebowaniu [mth] 2720.588
Ilość dni konieczna do produkcji energii “zmagazynowanej w sieci”, odpowiadającej rocznemu zapotrzebowaniu, przy obciążeniu 75% [d] 151.144
Oszczędność finansowa [zł] 17635.582

Wnioski

Generacja energii elektrycznej z odpadów drewnianych pozwala kilkukrotnie zredukować realne koszty jej zużycia.

Zakładając, że koszt pozyskania 1 [t] odpadów drewnianych to 100 [zł], przy rocznym zużyciu energii elektrycznej na poziomie 37 [MWh] koszt wytworzenia 1kWh to 0.16 [zł].

W przypadku bezpłatnego pozyskania odpadów drewnianych, koszt wytworzenia 1kWh to 0.06 [zł] czyli prawie 10 razy mniej niż koszt zakupu energii elektrycznej z zakładu energetycznego.

Rocznie daje to ponad 17000 [zł] oszczędności.

Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Generator_pradotwórczy_napędzany_syngazem_ze_spalania_odpadów&oldid=93
Retrieved from ‘http://dyplom.edu.pl/index.php?title=Generator_pradotwórczy_napędzany_syngazem_ze_spalania_odpadów&oldid=93